Witamy na oficjalnej stronie SITK RP Oddziału w Koszalinie

 

Stowarzyszenie  Inżynierów  i  Techników  Komunikacji  Rzeczpospolitej  Polskiej (SITK RP)

zwyczajowo używając skrót SITK RP, jest organizacją naukowo - techniczną o celach niezarobkowych,

działającą na rzecz transportu, a przede wszystkim dla dobra samych członków.

Koszaliński Oddział Stowarzyszenia powstał w 1952 roku a jego członkami są wyłącznie drogowcy

z dawnego terenu DODP Koszalin.

Oddział w Koszalinie od 1994 roku posiada osobowość prawną.

Na dzień 31.12.2016 roku Oddział w Koszalinie liczy:

233  członków  działających  w  8  Klubach

 

SITK RP -  informacje czynne

 

STATUT  SITK RP  -  pokaż więcej

DEKLARACJE  CZŁONKOWSKIE  -  pobierz

SKŁADKI  CZŁONKOWSKIE  -  pokaż więcej

- obsługa bankowa                                      POLSKA KASA OPIEKI SA ODDZIAŁ KOSZALIN

17 1240 3653 1111 0000 4188 5648

 

SITK RP  ODDZIAŁ w  KOSZALINIE

 

ODZNACZENIA  do 2001 roku  - więcej informacji

ODZNACZENIA  od 2002 do 2011 roku  -  więcej informacji

ODZNACZENIA  od  2012 roku  -  więcej informacji

 

Aktualności SITK RP Oddziału w Koszalinie

 

CENTRUM  SZKOLENIA  I  DOSKONALENIA  KADR  PRZY  SITK RP  ODDZIAŁ  KOSZALIN PROWADZI  KURSY  I SZKOLENIA  W  BRANŻY  DROGOWEJ  DLA  ROBOTNIKÓW,  PRACOWNIKÓW  TECHNICZNYCH  I  KADRY INŻYNIERYJNEJ  - więcej informacji w zakładce "Szkolenia Kursy"

 

Informacja  Programowa  na  2017  rok

XXII  Piknik  Techniczny   02 - 04 czerwiec  2017 r Łazy (ośrodek UNIWERSAL) -  organizator                                                 Klub SITK RP przy Rejonie Dróg Krajowych w Koszalinie

XVII  Forum  Drogownictwa  Województwa  Zachodniopomorskiego, wrzesień  2017 r.