Konferencje i spotkania

 

XX Forum Drogownictwa Województwa Zachodniopomorskiego   Police 29.09 - 01.10.2021 r.

Tegoroczna, jubileuszowa edycja Konferencji Naukowo-Technicznej, o wiodącej tematyce: „Budowa łączników i obwodnic miejscowości a także szlaków rowerowych - ważnym czynnikiem poprawy bezpieczeństwa ruchu, przepustowości sieci drogowej oraz rozwoju społeczno-gospodarczego”, organizowana w ramach XX Forum Drogownictwa Województwa Zachodniopomorskiego, odbyła się w dniach 29.09 – 01.10.2021r z bazą Konferencyjną w Hotelu „Dobosz” w Policach. Wydarzenie to, jako jedne z nielicznych w regionie, cyklicznie gromadzi ludzi czynnie zaangażowanych i zainteresowanych w dobrym utrzymaniu oraz rozwoju infrastruktury drogowej w naszym województwie i kraju, gwarantujących bezpieczeństwo komunikacji użytkowników dróg i transportu oraz wysoki komfort podróżowania. W Konferencji uczestniczyli  zarówno przedstawiciele administracji drogowej krajowej (GDDKiA) i samorządowej, przedstawiciele władz samorządowych, jak też liczni przedstawiciele jednostek wykonawczych - przedsiębiorstw i producentów, a także projektanci i przedstawiciele nadzoru. Tematyka prezentacji zrealizowanych w czasie Konferencji, obejmowała wiele ważnych obszarów infrastruktury drogowej, innowacyjne rozwiązania, technologie i materiały w tym związane z bezpieczeństwem użytkowania dróg i transportu. Bezpośrednie merytoryczne rozmowy i dyskusje uczestników Konferencji, wymiana  doświadczeń, uwag i spostrzeżeń, z pewnością korzystnie wpłynie na jakość i trafność decyzji podejmowanych przez kadrę techniczną drogownictwa, uczestniczącą w XX Forum Drogownictwa. Jak co roku partnerem w organizacji Forum był Oddział GDDKiA w Szczecinie oraz władze samorządu regionalnego, powiatu polickiego i miasta Police. Inaugurację Forum w dniu 29.09.2021r. zaszczycili obecnością Panowie Starosta Powiatu Polickiego i Burmistrz Miasta Police, a także Dyrektorzy Oddziału GDDKiA w Szczecinie. Łącznie w Konferencji uczestniczyło ponad 120 osób związanych zawodowo z komunikacją i transportem.

W pierwszym dniu Konferencji  XX Forum Drogownictwa - 29.09.2021, zaprezentowano poniższą tematykę:

1)      Aktualne i planowane inwestycje na drogach krajowych w województwie zachodniopomorskim - Łukasz Lendner (Dyrektor Oddziału GDDKiA Szczecin), (POBIERZ

2)      Drogi samorządowe w Policach - Jakub Pisański (Z-ca Burmistrza Polic), (POBIERZ)

3)      Drogi samorządowe w powiecie polickim - Andrzej Bednarek (Starosta Policki), 

4)      Rowerem przez Pomorze Zachodnie - Budowa sieci długodystansowych tras rowerowych - Wanda Nowotarska (Urząd Marszałkowski Szczecin), (POBIERZ)

5)      Ocena właściwości betonu z nawierzchni autostrady A6 po 82 latach eksploatacji - Robert Jurczak (W-ce Dyrektor GDDKiA Szczecin), (POBIERZ)

6)      Sprawdzone technologie na nowe czasy - Piotr Szanser (Pankas Sp. z o.o.), (POBIERZ)

7)      Analiza typowych problemów z podłożem gruntowym w budownictwie drogowym - Damian Zenka (Menard), 

8)      Innwowacyjne metody remediacji in-situ - Marcin Pikor (Remea), (POBIERZ)

9)      Keramzyt w geotechnice i inżynierii drogowej - Sławomir Dekert (Leca Polska Sp. z o.o.), (POBIERZ)

10)   Konstrukcje gruntowo-powłokowe, realizacje z regionu - Piotr Tomala (Via Con), (POBIERZ)

11)   Przykłady zastosowania technologii Tensar w trudnych warunkach geotechnicznych - Remigiusz Duszyński (Tensar),

12)   Mosty Kompozytowe i znaczniki fotoluminescencyjne - Krzysztof Pilarczyk (Rozenblat), Wojciech Łuczak (Gryflumen), (POBIERZ)

13)   Nowe technologie wspomagające zarządzanie majątkiem drogowym - Andrzej Jaworski (Designers Sp. z o.o.), (POBIERZ)

14)   Wzmocnienie podłoża pod nasypy drogowe. Technologia kolumn żwirowych i betonowo - żwirowych z wymianą gruntu, na przykładzie budowy trasy S5 oraz S6  - Przemysław Kluska (Keller), (POBIERZ)

15)   Nowe rozwiązania Wavin dla drogownictwa - Mariola Błajet (Wavin), (POBIERZ)

16)   Realizacja Zachodniej Obwodnicy m. Szczecin - Robert Jurczak (W-ce Dyrektor GDDKiA Szczecin),

17) Ryzyka odstępstw od wymogów, norm i certyfikatów dla pionowego oznakowania dróg - Zdzisław Dąbczyński (Wimed), (POBIERZ)

18) Pomiar rozkładu luminancji na oświetlonych odcinkach dróg klasy M oraz strefy dostępu do tunelu - Mikołaj Przybyła (GL Optic Polska). 

 

Przywitanie uczestników Konferencji przez Janusza Komorowskiego, Prezesa Odziału SITK RP w Koszalinie - fot. Ewa Adamczewska (GDDKiA w Szczecinie)

 

 

 Prezentacja inwestycji drogowych na pomorzy zachodnim - Łukasz Lendner, Dyrektor Oddziału GDDKiA Szczecin - fot. Ewa Adamczewska (GDDKiA w Szczecinie)

 

Prezentacja inwestycji drogowych na pomorzy zachodnim - Robert Jurczak, W-ce Dyrektor GDDKiA Szczecin - fot. Ewa Adamczewska (GDDKiA w Szczecinie)

 

W drugim dniu Forum uczestnicy mieli okazję zapoznania się z inwestycjami prowadzonymi na sieci dróg krajowych Oddziału GDDKiA w Szczecinie. Pierwszą z nich była „Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo – w. Rzęśnica (bez węzła) – Rozbudowa węzła Kijewo”. Następnie uczestnicy Forum udali się do Myśliborza na zrealizowaną właśnie „Obwodnicę Myśliborza w ciągu DK26”. Kolejnym i ostatnim w tym dniu etapem, była wizyta na realizowanym zadaniu: „Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK13” - przyszłego początku zachodniej obwodnicy Szczecina.

Przywitanie uczestników na obwodnicy Myśliborza w ciagu DK26 - fot. Ewa Adamczewska (GDDKiA w Szczecinie)

 

  

Zapoznanie uczestników z ogólnymi informacjami zwiazanymi z budową Obwodnicy Myśliborza w ciągu DK26.

 

     

Na budowie obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK13, przyszłego początku zachodniej obwodnicy Szczecina - fot. Ewa Adamczewska (GDDKiA w Szczecinie)

 

 

Obwodnica Warzymic i Przecławia w ciągu DK13

 

Ostatni dzień Forum to wizyta na najważniejszej inwestycji ostatnich lat w naszym regionie a być może w całym kraju, czyli budowie tunelu pod Świną w ramach inwestycji „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu”. Dzięki pomocy inwestora - Gminy Miasta Świnoujście, Oddziału GDDKiA w Szczecinie i uprzejmości wykonawcy PORR S.A. i GÜLERMAK S.A., uczestnicy mogli szczegółowo zapoznać się z procesem realizacji budowy tunelu,  przyjętymi rozwiązaniami technologicznymi i materiałowymi, organizacją budowy oraz jej problemami i ciekawostkami z realizacji, a także dalszymi zamierzeniami realizacyjnymi. Mogli również  zobaczyć osobiście wykonany już tunel, przygotowany do prac realizacyjnych w zakresie niezbędnej infrastruktury i urządzeń uzbrojenia, wchodząc w jego głąb na odległość ok. 500m. 

 

Zapoznanie uczestników z przepisami bhp przed wejściem na budowę tunelu pod Świną - fot. Ewa Adamczewska (GDDKiA w Szczecinie)

 

 

"Wiertło" w całej okazałości 

 

Początek wjazdu do tunelu pod Świną - fot. Ewa Adamczewska (GDDKiA w Szczecinie)

  

Tuż przed wejściem do tunelu - fot. Ewa Adamczewska (GDDKiA w Szczecinie)

 

  

Omówienie niektórych aspektów technicznych budowy tunelu pod Świną - fot. Ewa Adamczewska (GDDKiA w Szczecinie)

 

    

Tunel pod Świną - fot. Ewa Adamczewska (GDDKiA w Szczecinie)

 

 Wspólne zdjęcie pierwszej grupy uczestniczącej w zwiedzaniu tunelu pod Świną - fot. Ewa Adamczewska (GDDKiA w Szczecinie)

 

 

XIX Forum Drogownictwa Województwa Zachodniopomorskiego

W dniach 26-27.09.2019 r. odbyło się XIX Forum Drogownictwa Województwa Zachodniopomorskiego.