Szkolenia i kursy

Centrum Szkolenia i Doskonalenia Kadr Oddziału SITK RP w Koszalinie uprzejmie informuje, że z uwagi na duże zainteresowanie tematyką, planuje powtórne przeprowadzenie w dniach 12-13 maja 2022r - trzech szkoleń zawodowych dla kadry kierowniczej oraz pracowników inżynieryjno-technicznych z Zarządów Dróg Wojewódzkich oraz Rejonów Dróg Wojewódzkich, Zarządów Dróg Powiatowych, Projektantów oraz służb nadzoru o poniższej tematyce:
 
1.Prawo Zamówień Publicznych - nowa ustawa, aktualny stan prawny oraz praktyka stosowania, analiza i ocena dokumentów składanych przez wykonawców w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, najważniejsze interpretacje i orzecznictwo dotyczące ustawy, inne zagadnienia z PZP zgłoszone przez Zamawiających i uczestników - planowane do realizacji w trybie stacjonarnym i online.
 
2.Naprawa nawierzchni, dobór optymalnej technologii i ustalenie koniecznego zakresu robót, innowacyjność rozwiązań w zabiegach utrzymaniowych nawierzchni i popełniane błędy, projektowanie konstrukcji drogowych wymagających wzmocnienia (przebudowy) oraz zabiegi remontowe, odtworzeniowe (w tym doświadczenia z recyklingu na zimno - mce, remixing plus, slurry seal, inne), przykłady rozwiązywania problemów projektowych i wykonawczych, inne związane z tematyką - zgłoszone przez Zamawiających.
 
3.Bezpieczeństwo i organizacja ruchu drogowego, prowadzenia robót w pasie drogowym, oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót utrzymaniowych i inwestycyjnych, zagrożenia i konieczna profilaktyka.
 
Szkolenia są dwudniowe i odbędą się w Ośrodku Imperiall w Sianożętach ul. Północna 6.
 
Przeprowadzą je wykładowcy o dużym doświadczeniu zawodowym - praktycznym i wysokich kwalifikacjach, oraz doskonałej znajomości realiów branży komunikacyjnej, drogowo-mostowej.
 
Szkolenia obejmują:
- udział w zajęciach wykładowych, seminaryjnych, ćwiczeniach,
- materiały szkoleniowe,
- zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych z łazienką, tv, inne
- całodzienne wyżywienie, bufet kawowy.
 
Koszt uczestnictwa uzależniony jest od ilości zgłoszonych uczestników:
- szkolenie Nr 1 w trybie stacjonarnym - 880 - 980zł/os, w trybie online 450 - 550zł/os
- szkolenie Nr 2 - koszt udziału 880 - 980zł/os
- szkolenie Nr 3 - koszt udziału 880 - 980zł/os
 
Dla zainteresowanych, zapewniamy bezpłatny transport: Kołobrzeg-Sianożęty przed i po szkoleniu. Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach.
 
Z g ł o s z e n i a   prosimy przesyłać do 22.04.2022 r.
 
na adres e- mail: csdk@sitk.eu  lub  telefonicznie: 509 366 661
 
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach!
 
  
Janusz Komorowski
Prezes SITK RP Oddział w Koszalinie
tel. 509 366 661