Szkolenia i kursy

Centrum Szkolenia i Doskonalenia Kadr Oddziału SITK RP w Koszalinie uprzejmie informuje o terminach i programach szkoleń zawodowych, które odbędą się w okresie marzec - maj 2019 r. a są adresowane do pracowników inżynieryjno-technicznych krajowej i samorządowej administracji drogowej, służb nadzoru i biur projektowych oraz wykonawców robót.
 
1. Prawo Zamówień Publicznych - aktualny stan prawny oraz praktyka stosowania – 28-29.03.2019 r. program szkolenia   

2. Geotechniczne rozpoznanie podłoża pod posadowienia konstrukcji dróg i mostów - kluczowe dla poprawności i trwałości rozwiązań projektowych, realizacji inwestycji oraz przyszłej eksploatacji obiektów – prezentacja na przykładach. Odpowiedzialność prawna i zawodowa stron procesu inwestycyjnego za błędy w rozpoznaniu warunków dla posadowienia konstrukcji, błędy i braki w dokumentacji oraz wynikające z nich konsekwencje. Kompletność projektu budowlanego, ocena jego zgodności z przepisami prawa oraz merytoryczna przy odbiorze przez Zamawiającego a odpowiedzialność prawna z Art. 647 K.C. program szkolenia
 
3. Innowacyjność i optymalizacja rozwiązań w zabiegach utrzymaniowych nawierzchni drogowych na sieci dróg krajowych i samorządowych.
 
4. Naprawa nawierzchni, dobór optymalnej technologii i ustalenie koniecznego zakresu robót. Projektowanie konstrukcji drogowych wymagających wzmocnienia (przebudowy) oraz zabiegi remontowe, odtworzeniowe - 28-29.03.2019 r. program szkolenia
 
5. Dokumentacja geotechniczna i geologiczno-inżynierska dla inwestycji drogowo - mostowych. Wymagania, uwarunkowania prawne. Projekty budowlane i wykonawcze w procesie inwestycyjnym. „Projektuj i buduj” - zalety i zagrożenia. program szkolenia
 
6. Doświadczenia z realizacji zadań ujętych w programach inwestycyjnych i modernizacyjnych na sieci dróg krajowych i samorządowych, przykłady rozwiązywania problemów projektowych i wykonawczych. program szkolenia                                 
 
7. Okresowe z BHP dla: - pracodawców i osób kierujących pracownikami - kadry inż.- technicznej - pracowników administracyjno-biurowych, konserwatorów dróg.

8. Bezpieczeństwo prowadzenia robót w pasie drogowym wraz z uzyskaniem uprawnień na 5 lat do kierowania ruchem.

9. Inne wg tematyki zgłaszanej przez zainteresowanych.
 
Terminy pozostałych szkoleń: 4-5.04, 11-12.04, 25-26.04, 9-10.05, 16-17.05       

Szkolenia są dwudniowe i odbędą się w Ośrodku Imperiall w Sianożętach ul. Północna 6, Oferta Ośrodka

Przeprowadzą je wykładowcy o dużym doświadczeniu zawodowym, wysokich kwalifikacjach oraz doskonałej znajomości branży komunikacyjnej, drogowo-mostowej.

Przewidywany  całkowity koszt w/w szkoleń  dwudniowych obejmujący: - udział w zajęciach wykładowych, seminaryjnych, ćwiczeniach, materiały szkoleniowe, - zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych z łazienką, tv, całodzienne wyżywienie, bufet kawowy wyniesie 690 - 790 zł/os. w zależności od ilości uczestników (1 nocleg).

Zapewniamy dla uczestników szkolenia dojeżdżających np. PKP lub PKS bezpłatny transport z Kołobrzegu do m. Sianożęty  przed i po szkoleniu. 

                                                  Serdecznie  zapraszamy  do  udziału  w  szkoleniach.

            Chętnych do wzięcia udziału w szkoleniach prosimy o przesłanie zgłoszenia (do pobrania tutaj) do 19. marca 2019 na adres

                                     e- mail:  csdk@sitk.eu  lub  pod numer tel. 600 986 850