Władze oddziału

 

Zarząd Oddziału SITK RP w Koszalinie:

Janusz Komorowski – Prezes Oddziału

Paweł Alejski – Wiceprezes Oddziału

Wiesław Hołub – Sekretarz

Marta Muchowska – Skarbnik

Marek Gruszecki - Członek Zarządu

Szymon Kamiński - Członek Zarządu

Tadeusz Kanas - Członek Zarządu

Dariusz Wesołowski – Członek Zarządu

Tomasz Wojciechowski – Członkek Zarządu

 

Norbert Chamier - Gliszczyński  - Zastępca Członka Zarządu

Marcin Pietrzak  - Zastępca Członka Zarządu

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

Andrzej Lenartowicz - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Marek Ziomek - Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Michał Rosa - Członek Komisji Rewizyjnej

 

Andrzej Lesisz - Zastepca Członka Komisji Rewizyjnej