Władze oddziału

 

Zarząd Oddziału SITK RP w Koszalinie:

Janusz Komorowski – Prezes Oddziału

Andrzej Lenartowicz – Wice Prezes Oddziału

Wiesław Hołub – Sekretarz Oddziału

Marta Muchowska – Skarbnik Oddziału

Łukasz Chudy – Członek Zarządu

Marcin Pietrzak – Członek Zarządu

Kazimierz Grygorcewicz – Zastępca Członka Zarządu

Tomasz Rabiec  - Zastępca Członka Zarządu

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

Andrzej Lesisz - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Marek Ziomek - Członek Komisji Rewizyjnej

Zbigniew Kot - Członek Komisji Rewizyjnej