KONTAKT

75-671 Koszalin, ul. Kupiecka 5                                          Centrum Szkolenia i Doskonalenia Kadr Oddziału SITK RP w Koszalinie                             

tel. (94) 34 55 266; (94) 34 24 001                                          e-mail: csdk@sitk.eu                                    
fax (94) 34 03 686                                                                   tel. 509 366 661
e-mail: biuro@koszalin.sitk.eu
adres strony Oddziału: www.koszalin.sitk.eu

Pracownicy Biura Oddziału:                                                 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

KSIĘGOWOŚĆ - Barbara Kochaniewicz