Kluby

  1. Klub przy ZZDW w Koszalinie – Janusz Komorowski – Przewodniczący
  2. Klub przy RDK w Koszalinie – Tadeusz Kanas – Przewodniczący
  3. Klub przy RDW w Koszalinie – Jan Poczyńczuk – Przewodniczący
  4. Klub w Szczecinku – Bronisław Kwardys – Przewodniczący
  5. Klub w Chodzieży – Jan Rajek – Przewodniczący
  6. Klub w Drawsku Pomorskim – Tomasz Martusiewicz – Przewodniczący
  7. Klub w Białogardzie – Danuta Jarząbek – Przewodnicząca
  8. Klub w Chojnie - Krzysztof Ziętek - Przewodniczący
  9. Klub Studencki przy PK w Koszalinie – działalność Klubu zawieszona (informacje pod tel. tel. 509 366 661)