Kluby

  1. Klub w Koszalinie                  – Janusz Komorowski – Przewodniczący
  2. Klub przy RDK w Koszalinie    – Dariusz Wesołowski – Przewodniczący
  3. Klub w Starych Bielicach        – Edyta Domek – Przewodnicząca
  4. Klub w Szczecinku                 – Bronisław Kwardys – Przewodniczący
  5. Klub w Chodzieży                   – Jan Rajek – Przewodniczący
  6. Klub w Drawsku Pomorskim    – Tomasz Martusiewicz – Przewodniczący
  7. Klub w Białogardzie                – Danuta Jarząbek – Przewodnicząca
  8. Klub w Chojnie                       - Mieszko Pająk - Przewodniczący
  9. Klub Studencki przy PK w Koszalinie – działalność Klubu zawieszona (informacje pod tel. tel. 509 366 661)